Proiect POSDRU 125/5.1/S/133562

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Centrul de Electronică Tehnologică şi Tehnici de Interconectare (UPB-CETTI), împreună cu partenerii săi (Asociaţia pentru Promovarea Tehnologiei Electronice, Svasta ICG, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă OLT, Camera de Comerţ şi Industrie Argeş şi Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare) implementează proiectul ”ACTIV PE PIAŢA MUNCII: Formarea şi dezvoltarea de competenţe pentru creşterea ocupării în electronică şi mecatronică” (ACTIV), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară: 5, Promovarea măsurilor active de ocupare, domeniul major de intervenţie: 5.1, Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare, cod contract: POSDRU/125/5.1/S/133562, începând cu data de 02.04.2014.

Conferinţa de lansare a proiectului a avut loc vineri, 30.05.2014, în Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, B-dul Iuliu Maniu nr. 1 – 3, corp A, sala A102, sector 6, Bucureşti.

Proiectul strategic se va derula pe o perioada de 18 luni.


Anunţ publicitar numarul: 060 / 11.06.2014

 

COD CPV: 79342200-5

Obiectul : campanie mailing

 

Sursa de finanţare: acţiuni din cadrul proiectului ” Activ pe piaţa muncii: Formarea si dezvoltarea de competenţe pentru creşterea ocuparii în electronica şi mecatronică” din contractul nr. POSDRU/125/5.1/S/133562, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

Informaţii privind valoarea: 10.080 lei (560lei/luna x 18luni)

 

Serviciul de la care se pot obţine informaţii

Asociaţia pentru Promovarea Tehnologiei Electronice – APTE,  cu sediul în Bucureşti,

cod poştal 023496, Str. Calimachi, nr. 27-29, Sector 2, , cod fiscal 15242401

 

Persoane de contact:

Paul Svasta, e-mail: paul.svasta@apte.org.ro, telefon: 021 3169633

Alexandru Borcea , e-mail: alexandru.borcea@apte.org.ro, tel: 021 3169633, fax: 021 3169634

 

Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut

 

Depunere oferte : 23.06.2014 ora 10 ( sunt acceptate ofertele pe e-mail sau fax )

 

Descarca anuntul PDF

Descarca invitatia PDF


Anunţ publicitar numarul: 059 / 11.06.2014

 

COD CPV: 72413000-8

Obiectul : achizitionare site proiect, cu platforma de mediere integrata

 

Sursa de finanţare: acţiuni din cadrul proiectului ” Activ pe piaţa muncii: Formarea si dezvoltarea de competenţe pentru creşterea ocuparii în electronica şi mecatronică” din contractul nr. POSDRU/125/5.1/S/133562, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Informatii privind valoarea: 8.500 lei

 

Serviciul de la care se pot obţine informatii

Asociaţia pentru Promovarea Tehnologiei Electronice – APTE,  cu sediul în Bucureşti,

cod poştal 023496, Str. Calimachi, nr. 27-29, Sector 2, , cod fiscal 15242401

 

Persoane de contact:

Paul Svasta, e-mail: paul.svasta@apte.org.ro, telefon: 021 3169633

Alexandru Borcea, e-mail: alexandru.borcea@apte.org.ro, tel: 021 3169633, fax: 021 3169634

 

Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut

Depunere oferte : 23.06.2014 ora 9 ( sunt acceptate ofertele pe e-mail sau fax )

 

Descarca anuntul PDF

Descarca invitatia PDF


Anunţ publicitar numărul: 016 / 23.05.2014

 

COD CPV: 79211000-6

Obiectul : Servicii de contabilitate

 

Sursa de finanţare:

Acţiuni din cadrul proiectului ”Activ pe piaţa muncii: Formarea si dezvoltarea de competenţe pentru creşterea ocuparii în electronica şi mecatronică” din contractul nr. POSDRU/125/5.1/S/133562, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

Informații privind valoarea: 12600 lei

Serviciul de la care se pot obţine informații:

Asociaţia pentru Promovarea Tehnologiei Electronice – APTE,  cu sediul în Bucureşti,

cod poştal 023496, Str. Calimachi, nr. 27-29, Sector 2, , cod fiscal 15242401

 

Persoane de contact:

Paul Svasta, e-mail: paul.svasta@apte.org.ro, telefon: 021 3169633

Florentina STALINESCU, e-mail: florentina.stalinescu@apte.org.ro,

tel: 021 3169633, fax: 021 3169634

 

Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut

Depunere oferte : 28.05.2014 ora 10 ( sunt acceptate ofertele pe e-mail sau fax )

 

Descarca anuntul PDF

Descarca invitatia PDF


nunț publicitar numărul 021 / 23.05.2014
COD CPV: 55500000-5

Obiectul : Servicii catering “Cheltuieli hrana conferință lansare proiect” ( 1 catering x 50 participanți)

Sursa de finanțare:

Acțiuni din cadrul proiectului ” Activ pe piața muncii: Formarea si dezvoltarea de competente pentru creșterea ocupării în electronica si mecatronica” din contractul nr. POSDRU/125/5.1/S/133562, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Informații privind valoarea: 2000 lei

Serviciul de la care se pot obține informații
Asociația pentru Promovarea Tehnologiei Electronice – APTE, cu sediul în București, cod poștal 023496, Str. Calimachi, nr. 27-29, Sector 2, , cod fiscal 15242401

Persoane de contact:
Paul Svasta, e-mail: paul.svasta@apte.org.ro, telefon: 021 3169633
Florentina STALINESCU, e-mail: florentina.stalinescu@apte.org.ro,
tel: 021 3169633, fax: 021 3169634

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Depunere oferte : 28.05.2014 ora 10 (sunt acceptate ofertele pe e-mail sau fax)

Descarca PDF